Geen producten (0)
Geen producten (0)
Tijdelijk uitverkocht
Uitverkocht!
Roundup concentraat 540ml
 

Roundup Concentraat 540ml

€ 29,95 (inclusief btw 21%)
Niet op voorraad
Specificaties
EAN code 8711349123009
Bruto gewicht 0,72 Kg
Omschrijving

Restpartij OP=OP

Conditie: Nieuw

Roundup concentraat 540ml

Roundup® Huis & Tuin is een niet-selectief systemisch herbicide voor de bestrijding van overblijvende grassen (als kweek), overblijvende tweezaadlobbige onkruiden en de meeste éénjarige onkruiden. Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde onkruidbegroeiing van 10 - 15 cm hoogte aanwezig zijn. Het wordt na contact met de grond als regel snel geïnactiveerd en afgebroken.

Productkenmerken
-Totale onkruidbestrijder met systemische werking voor niet-verharde oppervlakken.
-Bestrijdt alle onkruiden tot en met de wortel. Geen nawerking in de bodem.
-Zaaien en planten reeds mogelijk na één week.

Toepassing
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:
a) onkruidbestrijdingsmiddel voor de pleksgewijze toepassing op het aanwezige onkruid: - op open verhardingen (grint, gravel, schelpen of grasbetontegels en grasbetonstenen met open gaten); - op onverharde wegen en paden; - onder hekwerken, afrasteringen en hagen; - op tijdelijk onbeteeld land uitgezonderd op sloottaluds; - in beplantingen; - voor de opkomst of het planten van gewassen in sier- en moestuin, alsmede voor de inzaai van gazons.
b) middel voor behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken, ter vermijding van
nieuwe uitloop.

Niet toepassen over oppervlaktewater en afvoerkolken. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Dit middel mag uitsluitend gebruikt worden in de privésfeer, en mag niet worden gebruikt op voor het publiek toegankelijke plaatsen, op de werkplek of op terrein dat bestemd is voor bedrijfsuitvoering.

Dosering
Bij hand- of rugspuit: 5 ml in 0,5 liter water voor 10 m² (uitgezonderd voor stobbenbehandeling). de spuit voor de helft met water vullen, de voorgeschreven dosis toevoegen, water bijvullen en mengen. Gelijkmatig toepassen en afdruipen vermijden.
Voor de STOBBENBEHANDELING handelt men als volgt:
concentratie: 5 % = 50 ml in 1 liter water.
Het middel dient royaal op de zaag- of snijvlakken te worden aangebracht zonder dat afdruipen plaats vindt, dit ter vermijding van mogelijke schade aan omringende beplantingen.
Veiligheidsdop. Knijp en draai om te openen.

Inhoud
540 ml concentraat
Werkzame stof:
Glyfosaat

Voorzorgsmaatregelen
Voor elke toepassing van Roundup® Huis & Tuin dient men er op bedacht te zijn dat het middel niet selectief is en dus planten, struiken, bomen enz. die met het middel in contact komen rechtstreeks of na overwaaien, ernstig kan beschadigen of doden. Werk dus nauwkeurig, behandel alleen die planten die bestreden moeten worden en spuit zo mogelijk bij windstil weer of met de afschermkap. Het werken met een fijne druppel wordt daarom ontraden. Na gebruik de spuitapparatuur goed reinigen. Roundup® Huis & Tuin werkt alleen op aanwezige onkruiden. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Middel en oplossingen ervan niet opslaan of laten overstaan in gegalvaniseerde of metalen tanks, omdat daardoor een zeer brandbaar gas kan ontstaan (niet roken!).

Weersomstandigheden 
Niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid tijdens de bespuiting geeft de beste resultaten. Fel zonnig weer, met hoge temperaturen, veroorzaakt een te snelle doding van de bovengrondse delen, waardoor onvoldoende transport kan plaatsvinden. Niet toepassen als er binnen de 6 uur kans op regen bestaat, en niet na of bij strenge vorst. Bij voorkeur spuiten op een droge vegetatie.

Reacties

Ook interessant

€ 12,95
€ 17,95 € 12,95
€ 32,95 € 25,00
Facebook Twitter